CO2 tsükkel looduses

1. Õigesti majandatud metsad on ka õigeaegselt langetatud metsad, sest ainult vanadest, CO2 halvemini vastuvõtvatest puudest aegsasti vabanedes saab valmistada pinnase ette noorendikeks, mis on CO2 kinnipüüdmisel palju tõhusamad.

2. Igal aastal paiskab inimkond atmosfääri 7900 miljonit tonni süsinikku, seda tarvitavad ökosüsteemid suudavad aga praegu siduda ainult umbes 4600 miljonit tonni süsinikku.

3. SIA EKJU toodetava puitmööbli iga detail, sh pakend, on mõeldud materjali tagasisaamiseks. See suudab laiendada toorainebaasi ja säästa loodusressursse – puit on energiaallikas, metallijäätmed (kruvid ja metallist ühendusdetailid) vähendavad vajadust maagist (mis on kallis maavara) saadava metalli järele, makulatuur tähendab säästetud metsa, ümbertöötatud plastmass aga säästetud maavarasid naftat ja gaasi.

4. CO2 kontsentratsiooni maa atmosfääris saab vähendada selle sidumise ja kogumisega. On nii looduslikult tekkinud kui ka inimese loodud CO2 hoidlaid, mis asuvad spetsiaalselt rajatud kohtades maapõues. Parim CO2 säilitaja on aga puu – nii kasvav puu kui ka iga puidust valmistatud toode.

5. Kasvavad puud absorbeerivad CO2 ja eraldavad hapnikku. Keskmiselt kasutavad puud fotosünteesi käigus puistu ühe kuupmeetri kohta umbes 1 tonni süsinikdioksiidi ja eraldavad 0,7 tonni hapnikku. SIA EKJU töötajad istutavad igal aastal metsa, et anda oma panus metsade taastamisse.

6. CO2 atmosfääri paiskamist saab vähendada puidu kasutamise suurendamisega – puidust hoonete ehitamisega, interjööri viimistlemisega jne. Puiduga seotud CO2 ei pääse atmosfääri puidutoote kogu elutsükli jooksul ega ka pärast seda, kui puidutoode töötatakse ümber ja seda kasutatakse korduvalt – puitplaatide või regenereeritud puidu valmistamiseks. Inimesed saavad pikendada puidutoote kasutusaega selle õige ja aegsa töötlemisega. Väike puittool suudab endas hoida umbes 2 kg CO2.

7. Atmosfääri jõudnud süsinikdioksiid jääbki sinna ning on üks kasvuhooneefekti ja üleilmse soojenemise soodustajatest. Seda olulisem on maailma rohelise ehte säilitamine, uute metsade istutamine ja puitmaterjalide laiem kasutamine.